Voor een zeer beperkt lidmaatschapsbedrag kan iedereen aansluiten bij onze vereniging. Onze insteek is dat leden zich samen inzetten om zo samen op een betaalbare manier gebruik te maken van de faciliteiten van de vereniging. Daarom vragen we van onze leden een – eveneens zeer beperkte – tegenprestatie in de vorm van meewerkuren.

Een lidmaatschap bij TennisPadelClub Bunde loopt van 1 maart tot 1 maart.

Contributiebedragen 2021

Als criterium geldt: het jaar dat je de genoemde leeftijd bereikt

Mini’s t/m 5 jaar gratis

Junioren 6 t/m 12 jaar €55,-

Junioren 13 t/m 17 jaar €75,-

Senioren (vanaf 18 jaar) €115,- + €25,- *= €140,-

Competitielid senioren €35,-

Competitielid junioren (12-17 jaar) €25,-

Slapend lid €25,-

Inschrijfgeld (eenmalig) €10,-

Gezinskorting vanaf ieder derde lid p.p. €10,-

* Meewerk-uren

Ieder lid werkt ieder seizoen 3 à 4 uurtjes mee om alle taken uitgevoerd te krijgen. Aan het begin van het jaar krijgen leden de keuze of ze dat jaar willen meewerken of niet. Wil een lid niet meewerken, dan kan hij/zij zijn meewerkuren afkopen door betaling van €25,-.

Alle senior-leden betalen bij aanvang van het seizoen deze €25,- bovenop het lidmaatschapsgeld. Bij het maken van meewerkuren wordt dit bedrag van €25,- verrekend met de contributie van het daaropvolgende seizoen.

Lid worden vanaf september

Voor een lidmaatschap vanaf september hanteren wij een reductie van 50% op de contributie exclusief inschrijfgeld.

Alle leden ontvangen twee pasjes: een tennispas en een pas waarmee de toegangspoort tot het park te openen is en waarmee in de avonduren de baanverlichting ingeschakeld kan worden.

De handleiding voor het gebruik van de pas voor de verlichting is te vinden onder Verlichting.

Alle leden dienen tevens op de hoogte te zijn van en zich te houden aan de reglementen van TPC Bunde, eveneens te vinden onder Reglementen.

Adres- en overige lidmaatschapswijzigingen kunt u doorgeven via de E-mail: ledenadministratie@tpcbunde.nl

Inschrijfformulier
voor seizoen 2021/2022

Download het inschrijfformulier