TPC Bunde beschikt over een baanverlichtingssysteem waarbij het voor leden mogelijk is om de baanverlichting tijdens de avonduren zelf te activeren middels het verlichtingsbord. Dit verlichtingsbord treft u aan onder de overkapping bij de ingang van het clubgebouw (tegenover het afhangbord). U kunt nu dan ook geen beroep meer doen op vrijwilligers om de baanverlichting aan te maken.

Middels dit verlichtingsbord is het mogelijk de baanverlichting van alle banen te activeren met de CARD-ID welk ieder seniorlid in zijn bezit heeft dan wel ontvangt als nieuw lid van TPC Bunde. Op het verlichtingsbord staat een beknopte bedieningsinstructie. Ter aanvulling treft u onderstaand wat extra informatie aan.

Vanaf een half uur vóór zonsondergang is het verlichtingsbord actief, hetgeen middels groene lampjes bij de kaarthouders op het verlichtingsbord zichtbaar aangegeven wordt.

Voor alle duidelijkheid is het activeren van de baanverlichting pas mogelijk zodra het groene lampje bij de kaarthouder van de betreffende baan actief is. U kunt u de baanverlichting zelf activeren door uw CARD-ID kaart vanaf de bovenzijde in de kaarthouder van de betreffende baanverlichting op het verlichtingsbord te schuiven. Door het plaatsen van uw CARD-ID kaart in de kaarthouder gaat de baanverlichting aan, ter bevestiging zal dit tevens middels een oranje lampje op het verlichtingsbord aangegeven worden. Gedurende het tennissen dient uw CARD-ID kaart in de houder te blijven zitten. Na afloop van het tennissen dient u de kaart weer uit de kaarthouder te verwijderen, waarna de baanverlichting gedurende 10 minuten blijft nabranden. Om te voorkomen dat de baanverlichting uitgaat, dient binnen deze periode van 10 minuten een andere ID-Card in de houder geplaatst worden mits er verder getennist wordt op de betreffende banen.

Zonder overname gaat de verlichting na afloop van de nabrandtijd van 10 minuten uit en is de verlichting tijdens de afkoelperiode van de lampen gedurende 20 minuten tijdelijk niet te gebruiken. Deze afkoelfase van de verlichting wordt aangegeven middels een rode lamp bij de houder op het verlichtingsbord. Daarnaast zal het systeem alle via het verlichtingsbord  geactiveerde baanverlichting automatisch uitschakelen om 24:00 uur en gedurende de nachturen niet meer te activeren zijn.

Het bestuur verzoekt u, teneinde energiekosten te besparen, om vrije banen met reeds geactiveerde verlichting te benutten alvorens de verlichting op andere banen te activeren. De ID-CARD geeft ook toegang tot de hoofdpoort, die hiermee kan worden geopend en bij het als laatste verlaten van het park weer dient te worden afgesloten.  Om dit te kunnen doen houdt u de ID-CARD kort voor de zwarte kunststof dop van de draaiknop aan de buitenzijde, deze zal vervolgens ter bevestiging kort groen oplichten. Om het slot te ontgrendelen dient u vervolgens aan de draaiknop rechtsom te draaien waarna u de poort kunt openschuiven.  Bij het afsluiten van de schuifpoort dient u deze goed tegen de aanslag te drukken en vervolgens de CARD-ID-kaart weer kort voor de zwarte kunststof dop van het slot aan de buitenzijde te houden (het slot licht ter bevestiging groen op), waarna u de draaiknop weer kunt gebruiken en de poort kunt afsluiten door de draaiknop aan de buitenzijde linksom te draaien.

Alle CARD-ID kaarten staan op naam en zijn dus strikt persoonlijk. Het gebruik en dus ook eventueel misbruik van de kaarten wordt te allen tijde geregistreerd. Als u dus naar de baan komt, zorg dan dat u altijd uw KNLTB lidmaatschapspas en uw CARD-ID pas bij u heeft!

In de toekomst zullen er meer functionaliteiten toegevoegd worden aan uw persoonlijke CARD-ID pas. Zodra er nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd zal het bestuur u hierover informeren.