De Tennisbundel,

Zo heet het clubblad van T.C. Bunde, een toepasselijke naam en zoals u ziet met een cursieve l op het einde.

Het is voor het eerst verschenen in 1982, en is dus in 2018 toe aan de zevenendertigste jaargang.

Tot en met 2014 ontvingen de leden een papieren Bundel, sinds 2015 wordt hij digitaal bezorgd, in principe drie maal per jaar: in maart, augustus en december

Het clubblad is van en voor alle leden. Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke variëteit, met zaken die met T.C.Bunde en tennis te maken hebben.  Dit betekent ook dat alle leden kopij kunnen aandragen, wat de kwaliteit van en de interesse voor het clubblad ten goede komt. Ook juicht de redactie het toe als zich liefhebbers uit alle geledingen van onze club melden voor redactionele werkzaamheden.

REDACTIE

De Redactieleden zijn momenteel: Toon van Alphen (hoofdredacteur), Sumero van Agen, John Leenders, Rob Plasier.

Taak: De verzorging en verspreiding van het clubblad, de “Tennisbundel.”

De Redactie streeft ernaar:

Verslag te doen van activiteiten die in de club hebben plaatsgevonden;

Het verstrekken van informatie;

Het aan de orde stellen van staaltjes van lief en leed van de club als geheel en van individuele leden;

Open te staan voor ideeën en opbouwende kritiek van medeleden;

Het volgen en sturen van ontwikkelingen binnen de club;

Het bevorderen van het “clubgevoel” bij de leden.

Bijdragen van leden zijn altijd welkom!

De Redactie heeft een aantal reeds verschenen Tennisbundels via Dropbox bereikbaar gemaakt, via de volgende link: https://www.dropbox.com/sh/adhrgboa23d63r7/AABMM2shoe3CazsxYcsHmHl_a?dl=0
N.B.: Er wordt nog aan gewerkt om het aantal uit te breiden, voor zover de archieven het toelaten; een aantal op papier verschenen Bundels moet nog gereconstrueerd worden.
Tennisbunde/ Augustus 2019
Tennisbunde/ maart 2019
Tennisbunde/ December 2018
Tennisbunde/ Augustus 2018
Tennisbunde/ Maart 2018
Tennisbunde/ 10 december 2017
Tennisbunde/ 9 augustus 2017
Tennisbunde/ 8 maart 2017