Digitaal afhangbord

Toen we in begin mei weer open mochten door de versoepeling van de Corona-maatregelen, was het verplicht om vooraf een baan te reserveren. Om hieraan te kunnen voldoen hebben we als bestuur gekozen voor de KNLTB ClubApp. De verplichting om vóóraf te moeten reserveren is komen te vervallen. Het bestuur ziet de periode van verplicht