Als bestuur kijken we terug op een goede Algemene Ledenvergadering op donderdag 28 januari. De vergadering vond online via het programma Zoom plaats nu dat met de Coronawetgeving mogelijk werd gemaakt. We danken de aanwezigen voor hun betrokkenheid.

We blikken graag even terug:

Contributie-verhoging

Het bestuur stelde de vergadering een contributieverhoging voor voor komend jaar. Onze contributie was al jarenlang niet aangepast. Het is noodzakelijk om de contributie aan te passen om de jaarlijks toenemende kosten die de vereniging maakt te kunnen dekken uit de inkomsten die dat jaar binnen komen. De afgelopen jaren hebben we een exploitatie met een negatief resultaat gehad mede ook omdat de inkomsten uit contributies gedurende 15 jaren (!) niet werden aangepast, terwijl de kosten jaarlijks toenemen.

Gelukkig heeft de komst van padel ons resultaat positief beïnvloed. Het aantal nieuwe leden dat we door de realisatie van padelbanen er mede bij gekregen hebben (80 nieuwe leden), gaat ver boven de voorspellingen van de padelcommissie, die in hun businesscase rekening hielden met een aanwas van 30 nieuwe leden in het eerste jaar. De komst van deze nieuwe leden zorgt er voor dat de contributieverhoging voor een seniorlidmaatschap slechts beperkt blijft, i.c. slechts €16,- per jaar. De ledenvergadering stemde unaniem in met het voorstel van het bestuur.

De contributiebedragen vanaf 2021 zijn door de ledenvergadering als volgt vastgesteld:

Seniorlid €115,-
Jeugdlid 12-17 €75,-
Jeugdlid 6-12 €55,-
Competitielid €35,-
Slapend lid €25,-

 

 

 

 

 

Rob Stallenberg erelid

Rob Stallenberg heeft aangegeven te stoppen als bestuurslid per 1 maart 2021. Als dank voor zijn jarenlange inzet voor onze vereniging heeft het bestuur Rob voorgedragen als erelid. De vergadering stemde hier unaniem mee in. Namens alle leden ontving Rob op vrijdag een mooi boeket bloemen en zodra de kantine weer open mag, zal het Ereleden-bord met Rob zijn naam erbij onthuld worden. Rob blijf actief als vrijwilliger binnen de vereniging, met name in de “backoffice” van de (financiële) administratie. Willem Lemmens neemt binnen het bestuur ad interim de taak van penningmeester waar.

Nieuw bestuurslid Dennis Kurvers

Het bestuur stelde Dennis Kurvers voor als nieuw algemeen bestuurslid zonder specifieke portefeuille. De vergadering stemde hiermee in en Dennis trad daarmee toe tot het bestuur.

Financiën TC Bunde

Door Rob Stallenberg en Willem Lemmens werden de jaarrekening 2020 en de begroting voor 2021 toegelicht. De club draait momenteel een acceptabel verlies, maar we hopen dat dit wordt ingelopen zodra de kantine weer vol in bedrijf mag en onze leden weer gezellig met elkaar met een versnapering op de club kunnen toeven, voor of na hun tennis- of padelwedstrijd. De kascommissie heeft de administratie gecontroleerd en akkoord bevonden. Rob werd door de kascommissie gecomplimenteerd met de heldere en transparantie wijze waarop hij de financiële administratie van de club in 2020 heeft gevoerd. De ledenvergadering stemde unaniem in met de voorgestelde decharge van het bestuur.

Nieuwe clubnaam en logo

Door de uitbreiding van onze vereniging met padelbanen zijn we niet meer alleen een tennisclub, vandaar dat het bestuur voorstelde de naam van TC Bunde aan te passen. Met instemming van de aanwezige leden wordt het vanaf nu Tennis- en Padel Club Bunde, kortweg TPC Bunde. Vervolgens vertelde onze voorzitter Serge dat ons lid Claude Kurvers, die professioneel grafisch ontwerper is, op verzoek van het bestuur aan de slag was gegaan om een nieuw logo te ontwerpen. Claude gaf een korte toelichting op haar ontwerp. De vergadering reageerde enthousiast op het nieuwe en frisse logo, waarin onze oorspronkelijke groene kleur terugkomt en tegelijk een modernisering zichtbaar is. In het logo is zowel de tennissport als de padelsport herkenbaar. We zijn heel trotst op het nieuwe logo en Serge dankte Claude voor haar betrokken bijdrage. Met instemming van de leden wordt de aangepaste naam en dit nieuwe logo dit jaar doorgevoerd.