Op 14 november 2019 organiseert het bestuur een extra Algemene Ledenvergadering Padel. Alle leden hebben een uitnodiging voor deze vergadering ontvangen. In de vergadering geeft het bestuur een toelichting op het voorstel voor de aanleg van twee padelbanen op ons park. Daarna kunnen leden hun stem uitspreken over dit voorstel. De Algemene Ledenvergadering begint om 20.00 uur.

Ledenpeiling
Omdat onze Statuten het stemmen bij volmacht niet toestaan, kan alléén gestemd worden door leden die daadwerkelijk bij de bijzondere ALV op 14 november aanwezig zijn. Om leden die verhinderd zijn op 14 november – en ook niet stemgerechtigde jeugdleden – de mogelijkheid te geven hun voorkeur kenbaar te maken, wordt er een ledenpeiling gehouden. Deze leden kunnen hun mening door geven via dit google formulier. Voor alle duidelijkheid: met het invullen van dit formulier geven leden dus hun voorkeur aan, dit is géén geldige stem.

Mocht u vragen hebben over padel, dan kunt u contact opnemen met Sumero van Agen per mail: tcbwedstrijdcom@gmail.com

 

Wat ging er aan de ALV Padel vooraf?

In de Algemene Ledenvergadering op 31 januari informeerde het bestuur de leden over de oprichting van de padelcommissie. De padelcommissie onderzoekt  de mogelijkheden van padel voor de vereniging.

Op donderdag 14 maart 2019 heeft de padelcommissie haar bevindingen gepresenteerd. De presentatie is online te bekijken als pdf file via de link: knltb presentatie padel feb 2019

De update van de businesscase is online te bekijken als pdf file via de link: update Padel Status haalbaarheid 190314 DEF versie[5267]

Elk lid van TCBunde wordt hierbij uitgenodigd om op en aanmerkingen over de padel plannen te mailen naar: tcbwedstrijdcom@gmail.com

Advies van de padelcommissie aan het bestuur:

Stand van zaken Padel op 1-6-2019