Op zaterdag 3 december 2022 organiseert TennisPadelClub Bunde een Open Dag van 11.00 tot 13.00 uur. Iedereen heeft het tegenwoordig over ‘padel.’ Wil jij nu zelf eens zien en uitproberen wat ‘padel’ is, dan ben je van harte welkom op onze Open Dag.

Met de bezettingsgraad van de huidige twee padelbanen kunnen wij als vereniging niet meer voldoen aan de vraag van onze leden. Daarom heeft het bestuur in de Algemene Ledenvergadering van 11 oktober 2022 de uitbreidingsplannen met nog twee padelbanen voorgelegd aan de leden. De 80 aanwezigen stemden bijna unaniem vóór deze uitbreiding.

Op de Open Dag op 3 december ontvangen we geïnteresseerden graag om 11.00 uur met een kop koffie/thee. Dan vertellen we meer over padel voor degene wie de sport nog nieuw is en leggen we uit waar de nieuwe twee padelbanen komen te liggen.

Daarna is er de gelegenheid om zelf de padelbaan op te gaan. Je hoeft alleen voor sportieve kleding en schoenen te zorgen.

Hopelijk tot ziens op 3 december!