Op 14 november waren alle leden van TC Bunde uitgenodigd voor een bijzondere Algemene Ledenvergadering. Het bestuur had een voorstel voor de aanleg van 2 padelbanen aan de leden voor gelegd.

Uit de grote opkomst van 75 mensen bleek de grote betrokkenheid bij het onderwerp. Eerst werd er een toelichting gegeven op het voorstel, daarna was er ruimte om vragen te stellen en vervolgens werd het voorstel in stemming gebracht. Met een grote meerderheid van 70 stemmen vóór werd het voorstel door de leden aangenomen.

Dit betekent dat het bestuur nu verder gaat met de realisatie van 2 padelbanen. Er wordt hard aan gewerkt om de nieuwe padelbanen gereed te hebben bij aanvang van het nieuwe seizoen in begin april 2020.