Algemene leden vergadering 2020 op 30 januari om 20:00h

Hier vind je de notulen van de ALV 2018| 20190131 Jaarverslag 2018

Hier vind je het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 31 januari 2019: 20190131 notulen ALV

Hier vind je de notulen van de extra ALV over de aanleg van de padelbanen|verslag extra ALV 2019 over padel